Nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh DOKI JSC cần tuyển thêm 5 nhân viên phụ trách kinh doanh, các mặt hàng nông sản, bao bì kim loại.

Most reading

Search