• 12/03/2020

    Thành lập công ty

    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DOKI mong muốn đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận gần hơn tới thị trường thế giới