Our Partners

 • Hiệp hội chè Việt
  Hiệp hội chè Việt
  http://www.vitas.org.vn/

  Một trong những Hiệp Hội đầu tiên của Việt Nam, được thành lập vào ngày 19 tháng 7 năm 1988. Trải qua các giai đoạn phát triển của ngành Chè, VITAS luôn luôn là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của những người làm chè. VITAS đóng vai trò như một nhạc trưởng hướng dẫn các hội viên thực hiện cam kết của mình về sản xuất chè, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh công nghiệp.

 • Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
  Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
  http://agro.gov.vn/

  Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO) là Trung tâm tự chủ trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), với nhiệm vụ cung cấp thông tin nông nghiệp và nông thôn cũng như tiến hành phân tích các chính sách của Chính phủ và các quy định trong nông nghiệp cho Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 • Hiệp hội cafe - cacao Việt Nam
  Hiệp hội cafe - cacao Việt Nam
  http://www.vicofa.org.vn/

  After 30 years of development, Vietnam's coffee industry is facing severe challenges such as climate change; competition of other crops; need to replace ageing coffee trees; production costs are increasing higher while world coffee prices are at very low levels. Due to intense competition, Vietnam's policy of coffee production has shifted to a new era with two objectives: firstly, to maintain its position as the world’s second largest producer and exporter of coffee green beans; secondly, to double the added value in coffee production by increasing productivity, quality and value addition.